ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  • Εισαγωγή
  • Τι είναι και τι κάνουν οι ενεργειακές κοινότητες
  • Αντίκτυπος των ενεργειακών κοινοτήτων
  • Μερικά καλά παραδείγματα
  • Επίλογος
  • Βιβλιογραφία

Κατεβάστε το ελεύθερα εδώ