Είμαστε Κοινότητα που επιθυμούμε την ευρεία κοινωνική συμμετοχή, προωθούμε τις συνεταιριστικές αξίες, την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις ανοιχτή, ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή των μελών και λειτουργούμε με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Στις 10/9/2023 πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την 1η μας Τακτική Γενική Συνέλευση και ήδη κινούμαστε με γρήγορο ρυθμό για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών με σκοπό την υποβολή αίτησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, για το 1ο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η προσφορά στα μέλη μας και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής μας, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά, να διαβάσετε το καταστατικό μας και να συνδράμετε με τη συμμετοχή σας στη προσπάθεια μας.

Η διοικητική επιτροπή και τα μέλη της Solarity Κ.Α.Ε. Π.Ε.

Το προεδρείο της 1ης Γενικής συνέλευσης